PREDSTAVITEV OO SVIZ KRANJ

Območni odbor SVIZ Kranj je tretji največji območni odbor SVIZ in ima 1660 članov in članic s področja predšolske vzgoje, osnovnih in srednjih šol, dijaških domov, dveh glasbenih šol ter zavodov s področja kulture in visokega šolstva. Združuje 30 zavodov v občinah Kranj in Tržič.
Območni odbor SVIZ Kranj že četrti mandat vodi Vlasta Sagadin, ki opravlja funkcijo polprofesionalno. Dvakrat na teden so za člane in članice organizirane uradne ure na sedežu sindikata na Slovenskem trgu 6 v Kranju. Prav tako se člani lahko na sindikat oglasijo tudi po telefonu ali po elektronski pošti, informacije o novostih in aktivnostih pa si lahko preberejo na spletni strani OO SVIZ Kranj.

Območni odbor SVIZ organizira delo sindikata na lokalni ravni in pomaga sindikalnim zaupnikom v zavodih pri njihovem delu. Članom pomaga z nasveti v primerih, ko so kršene pravice iz delovnega razmerja. V težjih primerih nudi članom pravno pomoč preko Odvetniške hiše Ošabnik, Klofutar in partnerji, ki po predhodni najavi sprejema tudi naše člane.
Poleg pravnega svetovanja nudi OO svojim članom tudi solidarnostne in povratne finančne pomoči, organizira cenejši nakup vstopnic za kopanje v kranjskem olimpijskem bazenu ter skrbi za kulturno in športno udejstvovanje svojih članov (obisk gledaliških predstav, izleti, smučarske tekme).
Vsako pomlad razdeli počitniške termine za letovanje v SVIZ-ovih stanovanjih, članom, ki želijo pridobiti višjo stopnjo izobrazbe, pa pomaga s kreditiranjem in subvencioniranjem študija.
V zadnjem času si prizadeva pridobiti čim več ugodnosti na SVIZ-ovo člansko izkaznico.

OO SVIZ Kranj ima v organih upravljanja sindikata dve predstavnici v GO in sicer predsednico Vlasto Sagadin in Nina Kaličanin. Erika Rozman je predsednica nadzornega odbora GO SVIZ, Irena Hudobivnik pa članica UO Lizinega sklada. Vlasta Sagadin je tudi članica predsedstva sindikalne konference OŠ in GŠ ter izobraževanja odraslih.