SINDIKALNI ZAUPNIKI, ŠOLE IN NASLOVI

OSNOVNE ŠOLE SINDIKALNI ZAUPNIK TELEFON
1. OŠ STRAŽIŠČE KRANJ,
ŠOLSKA ULICA 2, 4000 KRANJ
ALENKA RUS 04/ 270-03-00
041 970-325
2. OŠ SIMON JENKO,
ULICA 31. DIVIZIJE 7a, 4000 KRANJ
IRENA HUDOBIVNIK 04/ 255-97-00
040 492-700
3. OŠ MATIJA ČOPA,
ULICA TUGA VIDMARJA 1, 4000 KRANJ
ALJA PEŠAK 04/ 201 36 60
041 382 977
4. OŠ NAKLO,
GLAVNA C. 47, 4202 NAKLO
DIMITRIJ BANDA 04/ 277-01-00
5. OŠ MATIJA VALJAVEC,
ŠOLSKA 9, 4205 PREDDVOR
TOMAŽ PETERNEL 04/ 275-07-10
6. OŠ PREDOSLJE,
PREDOSLJE 17A, 4000 KRANJ
MATEJA PAPOV 04/ 281-04-11
031 720-447
7. OŠ JAKOBA ALJAŽA,
T. DEŽMANA 1, 4000 KRANJ
META ŽAVBI MRAK 04/ 280-15-00
8. OŠ FRANCETA PREŠERNA,
KIDRIČEVA 49, 4000 KRANJ
ALEŠ PREVODNIK 04/ 201-03-40
031 726-817
9. OŠ DAVORIN JENKO,
KRVAVŠKA C. 4, 4207 CERKLJE
BOŠTJAN KERNC 04/ 25-26-010
10. OŠ STANE ŽAGAR,
CESTA 1. MAJA 10 A, 4000 KRANJ
JANA KOVAČ 04/ 280-28-00
040 463-556
11. OŠ KRIŽE,
CESTA KOKRŠKEGA ODREDA 16, 4294 KRIŽE
MATEJA MARČUN 04/ 595-11-00
12. OŠ ŠENČUR,
PIPANOVA 43, 4208  ŠENČUR
ANDREJA MALI 04/ 259-12-38
041 632-430
13. OŠ BISTRICA,
BEGUNJSKA 2, 4290 TRŽIČ
MIHAEL ZALETEL 04/ 597-17-60
064 120-961
14. OŠ TRŽIČ,
ŠOLSKA ULICA 7, 4290 TRŽIČ
MARTINA VERČ 04/ 597-12-50
051 301-868
15. OŠ OREHEK,
ZASAVSKA 53 C, 4000 KRANJ
VLASTA SAGADIN 04/ 201-95-00
041 223-239
ŠOLE ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI SINDIKALNI ZAUPNIK TELEFON
1. OŠ HELENA PUHAR,
KIDRIČEVA 51, 4000 KRANJ
ANŽE COF 04/ 201-42-90
040 352-047
GLASBENE ŠOLE SINDIKALNI ZAUPNIK TELEFON
1. GLASBENA ŠOLA KRANJ,
POŠTNA ULICA 3, 4000 KRANJ
BRONKA PRINČIČ 041 523-933
SREDNJE ŠOLE SINDIKALNI ZAUPNIK TELEFON
1. GIMNAZIJA KRANJ,
KOROŠKA 13, 4000 KRANJ
PATRICIJA VELDIN 04/ 238-14-00
040 719-173
2. GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA,
KIDRIČEVA 65, 4000 KRANJ
VESNA ARH 059-093-340
041 234-527
3. ŠOLSKI CENTER KRANJ,
KIDRIČEVA 55, 4000 KRANJ
MARKO ARNEŽ
04/ 280-40-00
041 901-828
4. ŠC KRANJ – SESGŠ
C. STANETA ŽAGARJA 33, 4000 KRANJ
JANEZ ČERNILEC 059-093-900
051-367-177
5.

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO
STRAHINJ 99, 4202 NAKLO

NINA KALIČANIN 04/ 277-21-21
040 190-339
6. DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM KRANJ,
KIDRIČEVA 53, 4000 KRANJ
TADEJA ZAGORŠEK 04/ 201-04-30
ZAVODI ZA OTROKE S POSEBNIMI POREBAMI SINDIKALNI ZAUPNIK TELEFON
1. VZGOJNI ZAVOD KRANJ
ŠEMPETERSKA ULICA 3, 4000 KRANJ
ANAMARIJA KONEČNIK 04/ 231-50-41
031 324 732
VRTCI SINDIKALNI ZAUPNIK TELEFON
1. KRANJSKI VRTCI,
ULICA NIKOLA TESLA 2, 4000 KRANJ
BARBARA BREZNIK
Vrtec Čira Čara, Cesta Staneta
Žagarja 6, 4000 Kranj
04/ 201-92-33
040 611-515
2. VRTEC TRŽIČ,
Cesta STE MARIE AUX MINES 28, 4290 TRŽIČ
MIRA LAUSEGER 04/ 597-16-00
040 425-625
KULTURNE USTANOVE SINDIKALNI ZAUPNIK TELEFON
1. MESTNA KNJIŽNICA KRANJ,
GREGORČIČEVA 1, 4000 KRANJ
DANI JURGEC 041-320-689
2. GORENJSKI MUZEJ,
TOMŠIČEVA 42, 4000 KRANJ
DAMIR GLOBOČNIK 04/ 201-39-50
3. UPRAVA ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE,
OE KRANJ, TOMŠIČEVA 7, 4000 KRANJ
dr. NIKA LEBEN 04/ 280-73-19
051 628-151
VISOKE ŠOLE SINDIKALNI ZAUPNIK TELEFON
1. FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE,
KIDRIČEVA 55 a,  4000 KRANJ
mag. POLDE PODLOGAR 04/ 237-42-00
041 933-007
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH SINDIKALNI ZAUPNIK TELEFON
1. LJUDSKA UNVERZA KRANJ,
CESTA STANETA ŽAGARJA 1, 4000 KRANJ
04/ 201-28-91