22.01.2019

ENKRATNA POVRATNA FINANČNA POMOČ V VIŠINI 500 €

Enkratna povratna finančna pomoč v višini 500 € - Obrazec: Prošnja za povratno finančno pomoč (kliknite tukaj).

03.07.2019

NE predlogu sprememb zakona o minimalni plači

KSJS ostro nasprotuje ohranitvi dodatka na delovno dobo v minimalni plači.

03.07.2019

Neustrezno ovrednoteno delo z učbeniškimi skladi

SVIZ je ministrstvu posredoval predlog spremembe koeficientov v enačbi, po kateri se obračunava plačilo za delo upravljavca učbeniškega sklada.

02.07.2019

Obvestila GO SVIZ (julij 2019)

Stavka mobilnih učiteljev, novela ZOFVI, prenova kariernega napredovanja, evidence DČ, izplačilo nadomeščanj, učitelj razrednik ...

29.06.2019

Stališče SVIZ o razlikah med javnimi in zasebnimi šolami

Za dokončno rešitev tega za našo prihodnost ključnega vprašanja bi veljalo izvesti referendum.

28.06.2019

e-Svizove novice

Na izredni seji o problematiki mobilnih učiteljev, sestanka o položaju svetovalne službe v vzgoji in izobraževanju ter o izzivih zaposlenih v šolskih knjižnicah, vsakoletno druženje upokojenih članic in članov, štipendije in subvencije SVIZ …

Brezplačna pravna pomoč

Svojim članicam in članom SVIZ zagotavlja brezplačno pravno pomoč in zastopanje pri uveljavljanju pravic iz dela in delovnega razmerja.

Izpolnite obrazec ali nas kontaktirajte po telefonu.

27.06.2019

Za več sredstev za znanost

SVIZ poziva Vlado k spoštovanju koalicijske pogodbe v delu, ki govori o zvišanju sredstev za znanost do enega odstotka do 2022.

26.06.2019

Ravnateljica stopnjuje pritisk na sindikat in člane

Ravnateljica SŠOM že drugemu članu SVIZ-a grozi z odpovedjo.

V bran sindikalnemu zaupniku in pravici do svobode sindikalnega delovanja

25.06.2019

SVIZ bo zaščitil svojega zaupnika!

Kako naslavljati (ne)enakost v razredu: primeri iz estonske prakse

21.06.2019

Pedagoški inštitut je sklenil projekt, v sklopu katerega je bil izdan (brezplačni) priročnik za učitelje za naslavljanje neenakosti v razredu.

Kakovostno izobraževanje za vse

21.06.2019

ETUCE in EFEE z združenimi močmi v prizadevanjih zagotoviti otrokom priseljencem in beguncem v Evropski uniji polno pravico do izobraževanja.

Podnebne spremembe so resna grožnjo našemu preživetju

19.06.2019

Pozivamo Vlado RS, naj podnebne spremembe pripozna kot nacionalno krizo ter jih začne prioritetno in sistemsko obravnavati.

Različne plače in pokojnine

16.06.2019

Razlogi za razlike v plačah in pokojninah za moške in ženske so številni. Če želimo vrzel preseči, je potreben širši politični pristop, se strinjata ETUCE in EIGE.

Kjer je vse svetlo in belo ...

11.06.2019

Na letošnjem že devetem srečanju se je v Beli krajini zbralo skoraj štiristo upokojenih članic in članov SVIZ iz vse Slovenije.

SVIZ bo izpeljal odločanje o stavki mobilnih učiteljev

11.06.2019

Na seji Glavnega odbora tudi o noveli ZOFVI oziroma uresničevanju ustavne odločbe glede financiranja zasebnih šol ter vložitvi kolektivnega spora zaradi neizplačila nadomeščanj.

Za pravičen odnos, poštene plače in enakovreden položaj zaposlenih v izobraževanju

10.06.2019

Ulice Beograda in Skopja so v soboto zavzeli protestniki.

Svet zavoda CUDV Draga preklical odpoved delovnega razmerja varuhu

06.06.2019

Član SVIZ se po posredovanju sindikata lahko vrne na delo.

Drevesa želijo živeti

04.06.2019

Naša upokojena članica, pred tem pa predana vzgojiteljica in učiteljica v podaljšanem bivanju, v svoji knjigi izpostavlja pomen bivanja v naravi in z drevesi, ki jih v urbanih okoljih – žal – pogosto odstranjujejo.

Svizove e-novice

31.05.2019

Ob vstopu v zadnji mesec pouka v letošnjem šolskem letu smo pripravili novo številko naše mesečne publikacije o dogajanju, povezanem z dejavnostjo našega sindikata.

SVIZ za šolo v Srbiji

31.05.2019

Predstavniki šole poudarjajo, da predstavlja njihova šola otrokom migrantom in beguncem ter tudi vsem drugim učencem »oazo normalnosti« v sicer zelo težkih življenjskih okoliščinah in da imajo z vključevanjem mladostnikov migrantov in beguncev zelo pozitivne izkušnje.

V stavki 50.000 učiteljev

30.05.2019

V največji stavki v vzgoji in izobraževanju v zgodovini Nove Zelandije osnovnošolski in srednješolski učitelji zahtevali višje plače, boljše delovne pogoje in spoštovanje pedagoškega dela.

Pobuda za vzpostavitev specialistične ambulante za kulturnike

29.05.2019

Pobudo ustvarjalcev na področju kulture podpira tudi SVIZ.

Problematika mobilnih učiteljev za DSP in odločanje o stavki

24.05.2019

Če MIZŠ ne bo pokazalo interesa za rešitev, se obeta napoved stavke!

Pravična Evropa za vse delavce

23.05.2019

Na kongresu Evropske konfederacije sindikatov v ospredju razprave o nujnosti ponovne vzpostavitve socialne Evrope in vlogi sindikatov pri zagotavljanju enakih pravic vsem delavcem. S prispevkom tudi glavni tajnik SVIZ.

Pripombe SVIZ k predlogu Zakona o znanstvenorazisk. in inovacijski dejavnosti

21.05.2019

"Povišanje sredstev za znanost in raziskovanje je ključna prioriteta v mandatu te Vlade, ... "

S TA Sonček in kartico Diners Club SVIZ na počitnice

10.05.2019

Za brezskrbno potovanje se opremite s kartico Diners Club SVIZ, prvo leto boste v njenih vsestranskih ugodnostih uživali povsem brezplačno

Spremstvo prvošolca prvi dan v šolo

05.05.2019

Vrhovno sodišče je ocenilo, da gre za neodložljiv dogodek, pri katerem se od staršev pričakuje, da ga bodo preživeli s svojim otrokom.

Članska ugodnost v Slovenski filharmoniji

23.04.2019

Članice in člani SVIZ se lahko odslej ugodneje udeležite dogodkov v naši ustanovi z izjemno bogato zgodovino in glasbeno tradicijo.

Izpeljan še zadnji izobraževalni seminar

16.04.2019

Sindikalni zaupnice in zaupniki tudi o trpinčenju na delovnem mestu, o novem raziskovalnem zakonu in noveli visokošolskega zakona.

Znanosti nameniti več

15.04.2019

Sindikalnim zaupnicam in zaupnikom zagotovila, da bodo zakonodajni ukrepi izboljšali položaj znanosti in raziskovalne dejavnosti.

Ministrstvo se težav zaveda

09.04.2019

Zbor sindikalne konference zaradi več let trajajočih kršitev podprl vzpostavitev aktivnosti za stavko mobilnih učiteljev za izvajanje dodatne strokovne pomoči.

Nadaljevanje izobraževalnih seminarjev

08.04.2019

Zaupnice in zaupniki v osnovnih šolah in zavodih za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami prvi dan o aktualnem dogajanju, najpogostejših delovnopravnih vprašanjih, ureditvi delovnega časa.

Proti diskriminaciji in stigmatizaciji

04.04.2019

Nemški sindikat GEW obeležuje 40. obletnico dosežka skupine učiteljev gejev, ki jim je uspelo odpraviti zakon, ki je prej dovoljeval odpuščanje homoseksualnih učiteljev.

Dvodnevna seja GO SVIZ

26.03.2019

Najvišji organ sindikata med kongresoma določil stališče za usklajevanja o spremembah plačnega zakona in oblikoval tudi stališča ob napovedanih spremembah vzgojno-izobraževalnega sistema in snovanju nove Bele knjige v vzgoji in izobraževanju.

Dramatična slika slovenskega šolstva?

19.03.2019

Pedagoški inštitut za široko razpravo o slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu in za kakovosten razvoj področja tudi na podlagi številnih dostopnih podatkov iz mednarodnih raziskav.

KSJS za višji regres

12.03.2019

Konfederacija sindikatov javnega sektorja je vladni pogajalski skupini posredovala predlog za zvišanje regresa za letni dopust za leto 2019.