Člani OO (zavodi)

Zbor območnega odbora SVIZ Kranj sestavljajo vsi sindikalni zaupnice in zaupniki z zavodov s področja OO.

Seznam zaupnikov, kontakti ...

ZAP. ŠT. OSNOVNE ŠOLE SINDIKALNI ZAPUPNIKI TELEFON
1 OŠ Naklo, Glavna c. 47, 4202 Naklo Dimitrij Banda 04/ 277-01-00
04/ 277-01-16
2 OŠ Tržič, Šolska ulica 7, 4290 Tržič Anže Haler 04/ 597-12-50
040/ 515 595
3 OŠ Simon Jenko, Ulica 31. divizije 7a, 4000 Kranj Irena Hudobivnik 04/ 255-97-00
040/ 492-700
4 OŠ Predoslje, Predosle 17A, 4000 Kranj Maja Resnik 040/ 812 020
5 OŠ Staneta Žagarja, Cesta 1. maja 10 A, 4000 Kranj Jana Kovač 04/ 280-28-00
04/ 280-28-24
040/ 463-556
6 OŠ Šenčur, Pipanova 43, 4208 Šenčur Andreja Mali 04/ 251-92-50
031/ 680-073
7 OŠ Križe, Cesta Kokrškega odreda 14, 4290 Tržič Primož Meglič 04/ 280-15-00
040/ 977-466
8 OŠ Jakoba Aljaža, Toneta Dežmana 1, 4000 Kranj Andreja Longer 04/ 280-15-00
031/ 617-914
9 OŠ Franceta Prešerna, Kidričeva 49, 4000 Kranj Aleš Prevodnik 04/ 201-03-40
031/ 726-817
10 OŠ Matija Valjavca, Šolska 9, 4205 Preddvor Tomaž Peternel 04/ 275-07-10
031/ 267-829
11 OŠ Orehek Kranj, Zasavska 53 a, Kranj Duša Geč 040/ 535-989
12 OŠ Stražišče Kranj, Šolska ulica 2, 4000 Kranj Alenka Rus 04/ 270-03-00
04/ 270-03-12
041/ 970-325
13 OŠ Bistrica, Begunjska 2, 4290 Tržič Mihael Zaletel 04/ 597-17-60
064/ 120-961
14 OŠ Matije Čopa, Ulica Tuga Vidmarja 1, 4000 Kranj Marjeta Žumer 04/ 20-13-660
15 OŠ Davorina Jenka Cerklje, Krvavška c. 4, 4270 Cerklje Matjaž Petek 041/ 654-262
ZAP. ŠT. ŠOLE ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI SINDIKALNI ZAUPNIK TELEFON
1 OŠ Helena Puhar, Kidričeva 51, 4000 Kranj Anže Cof 04/ 201-42-90
040/ 352-047
2 Vzgojni zavod Kranj, Šempetarska 3, 4000 Kranj Branka Horvat 04/ 23 15 041
ZAP. ŠT. GLASBENE ŠOLE SINDIKALNI ZAUPNIK TELEFON
1 Glasbena šola Kranj, Poštna ulica 3, 4000 Kranj Bronka Prinčič 04/ 236-47-40
041/ 523-933
ZAP. ŠT. SREDNJE ŠOLE SINDIKALNI ZAUPNIKI TELEFON
1 Gimnazija Franceta Prešerna, Kidričeva 65, 4000 Kranj Vesna Arh 059-093-340
059-093-346
041/ 234-527
2 Biotehnični center Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Ljubo Čalić 04/ 277-21-21
04/ 277-21-14
040/ 190 339
3 Šolski center Kranj, SESGŠ, Cesta Staneta Žagarja 33, 4000 Kranj Janez Černilec 059-093-900
051/ 367-177
4 Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj Maja Jošt 04/ 280-40-00
031/ 208 401
5 Gimnazija Kranj, Koriška 13, 4000 Kranj Patricija Veldin 04/ 281-17-10
040/ 719-173
6 Dijaški in študentski dom Kranj, Kidričeva 53, 4000 Kranj Tadeja Zagoršek 04/ 201-04-30
070/ 807 907
ZAP. ŠT. VRTCI SINDIKALNI ZAUPNIKI TELEFON
1 Kranjski vrtci, Ulica Nikola Tesla 2, 4000 Kranj Urška Kejžar

Barbara Breznik
04/ 201-92-00
041/ 814-715
04/ 201-92-33
2 Vrtec Tržič, Ste Marie Aux Mines 28, 4290 Tržič Andreja Stanek 04/ 597-16-00
041 468-973
ZAP. ŠT. KULTURNE USTANOVE SINDIKALNI ZAUPNIKI TELEFON
1 Gorenjski muzej, Tomšičeva 42, Kranj Damir Globočnik 04/ 201-39-50
2 Uprava za varstvo kulturne dediščine, OE Kranj, Tomšičeva 7, Kranj Dr. Renata Pamić 04/ 280-73-11
051/ 681-441
3 Mestna knjižnica Kranj Lucija Podrežnik 04/ 201-35-50
041/ 818-089
ZAP. ŠT. VISOKE ŠOLE SINDIKALNI ZAUPNIK TELEFON
1 Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva 55 a, 4000 Kranj dr. Borut Werber 041/ 403 417