Kontakt

OBMOČNI ODBOR SVIZ KRANJ
predsednica Alenka Rus
Slovenski trg 6
4000 Kranj
e-pošta: alenkarus4@gmail.com
GSM: 041/ 970-325

Območni odbor SVIZ Kranj ima okoli 1500 članov in članic s področja predšolske vzgoje, osnovnih in srednjih šol, dijaških domov, dveh glasbenih šol ter zavodov s področja kulture in visokega šolstva. Združuje 31 zavodov v občinah Kranj, Cerklje, Naklo, Preddvor, Šenčur in Tržič.

Območni odbor SVIZ Kranj vodi Alenka Rus, ki opravlja funkcijo polprofesionalno. Dvakrat tedensko so za člane in članice organizirane uradne ure na sedežu sindikata na Slovenskem trgu 6 v Kranju. Prav tako se člani lahko na sindikat oglasijo tudi po telefonu ali po elektronski pošti, informacije o novostih in aktivnostih pa si lahko preberejo na spletni strani OO SVIZ Kranj.

Območni odbor SVIZ organizira delo sindikata na lokalni ravni in pomaga sindikalnim zaupnikom v zavodih pri njihovem delu. Članom pomaga z nasveti v primerih, ko so kršene pravice iz delovnega razmerja. V težjih primerih nudi članom pravno pomoč preko Odvetniške hiše Ošabnik, Klofutar in partnerji, ki po predhodni najavi sprejema tudi naše člane.

Poleg pravnega svetovanja nudi OO svojim članom tudi solidarnostne in povratne finančne pomoči, organizira cenejši nakup vstopnic za kopanje v kranjskem olimpijskem bazenu ter skrbi za kulturno in športno udejstvovanje svojih članov (obisk gledaliških predstav, izleti, smučarske tekme).

Vsako pomlad razdeli počitniške termine za letovanje v SVIZ-ovih stanovanjih, članom, ki želijo pridobiti višjo stopnjo izobrazbe, pa pomaga s kreditiranjem in subvencioniranjem študija.

V zadnjem času si prizadeva pridobiti čim več ugodnosti na SVIZ-ovo člansko izkaznico.

OO SVIZ Kranj ima v organih upravljanja sindikata dve predstavnici v GO, in sicer predsednico Alenko Rus in Andrejo Mali. Erika Rozman je članica nadzornega odbora GO SVIZ.