Nadzorni odbor OO

Članice in člani Nadzornega odbora OO:
- Jolanda Gašperlin
- Martina Verč
- Mateja Žepič

NO OO nadzoruje finančno-materialno poslovanje OO in o rezultatih obvešča NO GO SVIZ.

Letno obravnava finančna poročila sindikatov zavodov in po potrebi svetuje in opravi pregled poslovanja posameznega zavoda.