Predsedstvo OO

Predsednica OO: Alenka Rus, OŠ Stražišče Kranj, Šolska ulica 2, 4000 Kranj

Sedež OO: Slovenski trg 6, 4000 Kranj

Uradne ure: vsak torek od 10. do 14. ure.

Članice in člani predsedstva OO:

1. Lucija Podbrežnik, Mestna knjižnica Kranj - predstavnica SŠ
2. Borut Weber, FOV Kranj, Kidričeva 55 a, 4000 Kranj
3. Aleš Prevodnik, OŠ Franceta Prešerna Kranj - predstavnik OŠ
4. Bronka Prinčič, Glasbena šola Kranj - predstavnica glasbenih šol
5. Andreja Stanek, Vrtec Tržič - predstavnica predšolske vzgoje
6. Patricija Veldin, Gimnazija Kranj - predstavnica SŠ